Ива Михова

Мениджър "Регулаторни въпроси и публични комуникации" в Кока-Кола ХБК България

Ива Михова-Митровска е мениджър “Регулаторни въпроси и публични комуникации“ в Кока-Кола ХБК България. С 12-годишен опит в бизнеса с бързооборотни стоки, тя управлява отношенията с институциите, регулаторите и местните власти в компанията, като работи в тясно сътрудничество и я представлява в ключови браншови асоциации, търговски камари и работодателски организации. В същото време ръководи и участва в проекти на компанията в областта на устойчивото развитие и иновациите.

Преди да се присъедини към семейството на Кока-Кола в България, Ива Михова-Митровска е работила 10 години в областта на комуникациите за различни правителства на страната. Има магистърска степен по социология и журналистика от СУ „Св.Климент Охридски“, и специализация в ЕК в Брюксел.

Ива е омъжена и има двама синове.

Хобита:

Вашата сила е да продължавате напред.
Нашата сила е да се променяме с вас.