Даниела Мирчева

Управител на Cells4Life

Магистратура Клетъчна биология и патология Втора магистратура – Обществено здраве и здравен мениджмънт. Има дългогодишен стаж като ембриолог.

От 2011 г. е главен мениджър в ТБ Садаса 2007 – представител на Cells4life за България, а от 2015 г. става управител на българската компания.

Хобита:

Компания:

Вашата сила е да продължавате напред.
Нашата сила е да се променяме с вас.