Аутизъм Днес

Професионално общество за работа с деца с аутизъм

Информация
за компанията:

Сдружение „Аутизъм днес“ е учредено от специалисти в областта на приложния поведенчески анализ, общественици и родители на деца с аутизъм.

Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейските професионални и етични стандарти за практика.

Oтчитайки високата нужда в страната ни и позовавайки се на световната статистика, поради липсата на такава за България, ние сме приели предизвикателството да изградим Центрове за обучение на приложни поведенчески аналитици в България и да дадем възможност за професионално развитие и придобиване на know-how в област, непозната до момента в България.

Вашата сила е да продължавате напред.
Нашата сила е да се променяме с вас.